ΚΥΡ, Απεταξάμην τον Φίλη!

71
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

 

ΚΥΡ, Απεταξάμην τον Φίλη!

ΚΥΡ, σκίτσο, απεταξάμην, Φίλη,

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!