ΚΥΡ, εγκαίνια της μειωμένης επικουρικής σύνταξης!

40
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

 

ΚΥΡ, εγκαίνια της μειωμένης επικουρικής σύνταξης!

Εγκαίνια, επικουρική, σύνταξη,

Διαβάστε επίσης:  Είναι τελικά αυτή η Θεσσαλονίκη ή όχι;