ΚΥΡ, η χώρα για να λειτουργήσει θέλει απλή ανα(λογική)

132
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

 

ΚΥΡ, η χώρα για να λειτουργήσει θέλει απλή ανα(λογική)

ΚΥΡ, σκίτσο, απλή αναλογική,

Διαβάστε επίσης:  Πότε θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης