ΟΑΕΔ: Αυξήθηκε ο αριθμός των ανέργων τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Μάιο

30
προγράμματα, ανέργους, 2017,

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι (αναζητούντες και μη αναζητούντες εργασία) φτάνουν τα
950.025 άτομα, τον Ιούνιο 2016, έναντι 939.562, τον Μάιο 2016 όπως προκύπτει
από τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά, σε 827.133 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντες εργασία), για τον Ιούνιο 2016,
όπως προκύπτει από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία. Από αυτά, 437.751 (ποσοστό
52,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και
περισσότερο των 12 μηνών και 389.382 (ποσοστό 47,08%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 310.141 (ποσοστό 37,50%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 516.992
(ποσοστό 62,50%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών, μη αναζητούντων εργασία, για το μήνα Ιούνιο
2016, ανήλθε σε 122.892 άτομα. Από αυτά, 58.950 (ποσοστό 47,97%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των
12 μηνών και 63.942 (ποσοστό 52,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.520
(ποσοστό 36,23%) και οι γυναίκες σε 78.372 (ποσοστό 63,77%).

Διαβάστε επίσης:  Aχτίδα αισιοδοξίας στον Παναθηναϊκό από γνωστό Έλληνα επιχειρηματία

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Ιούνιο 2016 (αφορά τον αριθμό των
δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 88.336
άτομα, από τα οποία οι 82.649 (ποσοστό 93,56%) είναι κοινοί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.687 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.125 (ποσοστό 48,82%) και
οι γυναίκες σε 45.211 (ποσοστό 51,18%). Από το σύνολο των επιδοτουμένων
ανέργων, 75.998 (ποσοστό 86,03%) είναι κοινοί, 4.308 (ποσοστό 4,88%) είναι
οικοδόμοι, 5.687 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.612
(ποσοστό 1,82%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 703 (ποσοστό 0,80%) είναι
εκπαιδευτικοί, και 28 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε
επίπεδο περιφέρειας, καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ.
www.oaed.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.