Ολοκληρώθηκε η πώληση τoυ 80% της Eurolife

30

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (“Eurobank”) ανακοινώνει ότι την 4η Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (“Eurolife”) στην Costa Luxembourg S.a.r.l., εταιρία που ελέγχεται από κοινού από την Fairfax Financial Holdings Limited και την OMERS Administration Corporation σε συνέχεια λήψης όλων των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

Το τίμημα της συναλλαγής, σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής και μετά από τη διανομή μερίσματος ύψους €34 εκ. από τη Eurolife στη Eurobank, ανήλθε σε €324,7 εκ. Η συναλλαγή θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 27 μονάδες βάσης (σε 16,8% από περίπου 16,5%).

Διαβάστε επίσης:  Παράνομες μειώσεις στις επικουρικές - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Επιπλέον, η συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της επιτρέπει να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της κατά 20% στον όμιλο Eurolife.