ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 Μαΐου

0
52
πρώτη, Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

To 325…Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας

η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος,

για να καταδικάσει τον Αρειανισμό.

Διαβάστε επίσης:  Τα Ορφικά, τα Καβείρια μυστήρια και ο Μέγας Αλέξανδρος…