ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 Μαΐου

71
πρώτη, Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

To 325…Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας

η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος,

για να καταδικάσει τον Αρειανισμό.

Διαβάστε επίσης:  Συνεχίζεται η καλοκαιρία - Πότε αναμένεται αλλαγή του καιρού