ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 Απριλίου

96
Αλέξιος Α’ Κομνηνός, 1091, νικά, Πετσενέγκους,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το 1091…Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο.

Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Α’ ο Κομνηνός

νικά του Πετσενέγκους και τους εξαφανίζει από την ιστορία.

Διαβάστε επίσης:  Σημαντική ανακάλυψη Ελλήνων επιστημόνων: Καταλύτης μετατρέπει το σχιστολιθικό αέριο σε καύσιμα