ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 Απριλίου

0
154
«Ιουστινιάνειο Κώδικα», 529,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Το 529 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός

εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα,

τον «Ιουστινιάνειο Κώδικα» (Corpus Juris Civilis).

Διαβάστε επίσης:  Η Ιταλία πενθεί για τον άνθρωπό της Ντάριο Φο