Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού

12
υπουργείο Πολιτισμού, επένδυση, Ελληνικό,

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Αφορά την συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής, τα οποία συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού − Αγίου Κοσμά.

Το κείμενο, 1.332 σελίδων, περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου πολεοδόμησης και ανάπτυξης, τις οικονομικές παραμέτρους της επένδυσης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο Φάκελος ΣΟΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

– Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος συντεταγμένων
– Πρόγραμμα ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης με χρονοδιαγράμματα
– Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, συνοδευόμενη από τρεις χάρτες
– Ειδική Μελέτη- Αιτιολογική Έκθεση για τη Χωροθέτηση Υψηλών κτηρίων στην Αξιοποίηση της Έκτασης
– Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης των βασικών επιλογών του ΣΟΑ
– Πρόταση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων- Μελέτη Οριοθέτησης- Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από διαγράμματα
– Ειδικό Υπόμνημα περί της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 39216/1659/11.05.2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά»