Ένας πανεπιστημιακός υπότροφος για το ΑΠΘ

153

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ., για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» (κωδ.2), με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης, δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  Νέο "κύμα" προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας