Γιατί φεύγουν οι Ελληνίδες στο εξωτερικό;

348
Guardian, Brexit, ταξιδιώτες,

Τους βασικούς λόγους που οδηγούν τις γυναίκες στην Ελλάδα να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, αναδεικνύει έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της φυγής ταλέντων και επιστημόνων, του λεγόμενου “Βrain Drain”.

Στην έρευνα της ICAP συμμετείχαν 586 Ελληνίδες εργαζόμενες, από 56 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 78% των γυναικών έφυγε τα χρόνια μετά την κρίση και οι κυριότεροι λόγοι που τις οδήγησαν στο εξωτερικό ήταν η αναξιοκρατία και η διαφθορά (36%), η οικονομική κρίση (35%) και οι καλύτερες προοπτικές εξέλιξης στο εξωτερικό (34%).

Ως κύριοι παράγοντες που θα συντελούσαν στην επιστροφή των γυναικών αυτών στην Ελλάδα αναδείχθηκαν το κλίμα και ο τρόπος ζωής (46%), οι οικονομικές απολαβές που θα τους π[ροσφερθούν (41%) η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας (37%), αλλά και οι οικογενειακοί λόγοι (36%), που μάλιστα φαίνεται να αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα για τις γυναίκες του δείγματος, σε σχέση με τους άνδρες. Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα, φαίνεται ότι μεταβαίνουν για εργασία στο εξωτερικό κυρίως νεότερες σε ηλικία γυναίκες που δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.

Διαβάστε επίσης:  TravelFest: Το πρώτο ταξιδιωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα είναι γεγονός

Πηγή: ΑΜΠΕ