Δήμος Βόλβης: 4 εργάτες καθαριότητας και ένας πολιτικής προστασίας

135

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών), συνολικού αριθμού πέντε ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ως τις 4 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη