Διδάκτορες για το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

154

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάκτορες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να διδάξουν στους φοιτητές του αναφερόμενου Τμήματος κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016, τα γνωστικά αντικείμενα:

«Κοινωνική- Οργανωτική Ψυχολογία»

«Παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος έως 30/1/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αίτηση υποψηφιότητας (Διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στη Γραμματεία)

-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

-Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου –

Αντίγραφα τίτλων σπουδών (για τίτλους που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται σχετική πράξη Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

-Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής (σε ηλεκτρονική μορφή)

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας

Τρόποι κατάθεσης υποψηφιότητας:

-Αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 10:00-14:00

-Ταχυδρομικώς (με απλό ταχυδρομείο ή courier) στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Τ.Κ 74100 , (Υπόψη Γραμματέως)

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση psychology_registry@uoc.gr με θέμα «Αίτηση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση