Διευκρινιστική εγκύκλιος για συντάξεις με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

255
Έβρος: Στελέχη του Πυροβολικού και του Μηχανικού οι συλληφθέντες από τους Τούρκους

Σε τρεις μόνο περιπτώσεις η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας οδηγεί στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, διευκρινίζει σε εγκύκλιό του το ΙΚΑ. Τι γίνεται με την αναγνώριση στο Δημόσιο και τις ειδικές περιπτώσεις για τις αναπηρικές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, οι τρεις περιπτώσεις αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας, είναι:

α) λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας

β) λόγω αναπηρίας εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανατομοφυσιολογικώς ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω και έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες εργασίας

γ) λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν, ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος αλλά ήταν και παραμένουν ανίκανα για εργασία και πριν από τη συμπλήρωση του ορίου αυτού ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών μέχρι τον χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.

Η αναγΔιευκρινιστική εγκύκλιος για συντάξεις με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

Σε τρεις μόνο περιπτώσεις η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας οδηγεί στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, διευκρινίζει σε εγκύκλιό του το ΙΚΑ. Τι γίνεται με την αναγνώριση στο Δημόσιο και τις ειδικές περιπτώσεις για τις αναπηρικές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, οι τρεις περιπτώσεις αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας, είναι:

α) λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας

β) λόγω αναπηρίας εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανατομοφυσιολογικώς ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω και έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες εργασίας

Διαβάστε επίσης:  Μονεμβασιά: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ

γ) λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν, ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος αλλά ήταν και παραμένουν ανίκανα για εργασία και πριν από τη συμπλήρωση του ορίου αυτού ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών μέχρι τον χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.

Η αναγνώριση στο Δημόσιο

Ιδια περίπου αντιμετώπιση έχει και η αναγνώριση στο Δημόσιο, αφού ορίζεται ότι «η στρατιωτική υπηρεσία που ήδη αναγνωρίστηκε από το Δημόσιο ή από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για την απονομή ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης δεν μπορεί να αναγνωριστεί δεύτερη φορά και από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης».

Ειδικές περιπτώσεις για τις αναπηρικές

Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν δικαιωθεί σύνταξη λόγω γήρατος από άλλο ομοειδή οργανισμό και ζητούν δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστεί για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
νώριση στο Δημόσιο

Ιδια περίπου αντιμετώπιση έχει και η αναγνώριση στο Δημόσιο, αφού ορίζεται ότι «η στρατιωτική υπηρεσία που ήδη αναγνωρίστηκε από το Δημόσιο ή από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για την απονομή ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης δεν μπορεί να αναγνωριστεί δεύτερη φορά και από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης».

Ειδικές περιπτώσεις για τις αναπηρικές

Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν δικαιωθεί σύνταξη λόγω γήρατος από άλλο ομοειδή οργανισμό και ζητούν δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστεί για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.