Διορίζονται οι εκπαιδευτικοί του διαγωνισμοί ΑΣΕΠ 2008

50
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 100 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Διορισμός επιτυχόντων εκπαιδευτικών διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 από το Υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες μόνιμου διορισμού 456 εκπαιδευτικών κατηγορίας διοριστέων, του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.