Δύο πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για τη ΔΕΗ

146

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΥΠΠ), που εδρεύει στην Αθήνα.

Πρόκειται για δύο (2) ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων)

Υποβολή Αιτήσεων από 06.11.2015 έως 16.11.2015

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  Εργασιακά: Ευέλικτες μορφές εργασίας και εργαζόμενοι τριών ταχυτήτων – Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί