Εκπαιδευτικά προγράμματα στο κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Ζωγράφου

565

Ο Δήμος Ζωγράφου και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζωγράφου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

 

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΡΕΣ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙAEΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1.1Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων25
1.6Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25
1.9Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές25
2ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
2.9Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες25
2.10Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25
3ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
3.1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
3.4Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25
3.5Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)25
3.6Δημιουργία Ιστοσελίδας50
3.8Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
4ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
4.13Βασικά Αγγλικά Α150
4.14Βασικά Αγγλικά Α250
4.4Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)25
4.5Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25
4.17Βασικά Γερμανικά Α150
4.18Βασικά Γερμανικά Α250
4.19Βασικά Ιταλικά Α150
4.20Βασικά Ιταλικά Α250
4.9Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
5ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
5.5Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
5,7Εθελοντικές δράσεις στη τοπική κοινωνία25
6ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
6.8Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής50
7ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 
7.1Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή25
Διαβάστε επίσης:  Υπ. Παιδείας: Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣΩΡΕΣ
8.26Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α150
8.27Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α250
8.44Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος50
8.63Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση12
8.65Εργαστήρι χειροτεχνίας50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δημοτικό Κέντρο Επιμόφωσης Δήμου Ζωγράφου, Χ. Μούσκου 18, Ιλίσια, ΤΚ 15772

Τηλ. 2107486267/ 7771836

email: kdvmzografou@gmail.com/ kdvm36@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-14:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας