Εξωτερικός συνεργάτης για τα ΤΕΙ Χαλκίδας

133

Τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προς σύναψη μίας (1) σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου από Εξωτερικό Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ Χαλκίδας» της Πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης III – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας» (MIS: 383779).

Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:

*Συμμετοχή στην Δράση 3 «Αξιολόγηση της Πράξης» με δραστηριότητα την αξιολόγηση των Υποέργων με τίτλους

Υποέργο 2: Εφαρμογές μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προβλήματα Υπολογιστικών Μαθηματικών

Υποέργο 6. Ανάπτυξη Αλγορίθμων Εύρωστου Ελέγχου για Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Υποέργο 7. Αυτόματη Σχεδίαση Βιομηχανικών Ελεγκτών Υψηλής Απόδοσης και Χαμηλού Κόστους με Χρήση Βαθμίδων FPGA

Διαβάστε επίσης:  200 προσλήψεις σε 21 νομούς της χώρας

Παραδοτέα : Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ