Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου: Προσλήψεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού

165

Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συστηµατική Ανασκαφική έρευνα στη θέση «Καλό Χωράφι» Σισσών του ∆. Μυλοποτάµου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου» που εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, ∆. Μυλοποτάµου, Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων

Πρόκειται για:

ΠΕ Αρχαιολόγος  1 θέση

ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜΑ∆Α Α) 1 θέση

∆Ε Εργατοτεχνίτης και ελλείψει αυτού ΥΕ Ειδικευµένος Εργάτης 1 θέση

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  Εντός Απριλίου οι 36.500 προσλήψεις της νέας Κοινωφελούς