Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: 1 θέση για σχεδιαστική αποτύπωση μνημείων

95

Την πρόσληψη ενός ατόµου εξειδικευµένου προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘’ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ’’» που είναι ενταγµένο στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και το ως άνω υποέργο εκτελείται στο πλαίσιο Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου], για χρονικό διάστηµα απασχόλησης τριών µηνών και όχι πέραν της λήξης του έργου (31-10- 2015) αλλά µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που αυτό παραταθεί, ανακοινώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας