Η Αθήνα θέλει να μην νομοθετήσει το «προληπτικό» Μνημόνιο

34
Δεν αλλάζουν οι όροι των πλειστηριασμών με την ηλεκτρονική διεξαγωγή τους

Με επιχείρημα τόσο την ελληνική όσο και την κοινοτική νομολογία η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει τους δανειστές για τη μη ανάγκη προκαταβολικής θεσμοθέτησης των προληπτικών μέτρων ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, παρέθεσαν στους θεσμούς διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, τονίζοντας πως ο διορθωτικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση δημοσιονομικών αποκλίσεων ήδη υπάρχει στην ελληνική έννομη τάξη.

Οι διατάξεις προνοούν ώστε αν υπάρξει ανάγκη να ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός, ο υπουργός Οικονομικών να δύναται εντός δύο μηνών να καταρτίσει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο θα υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το σχέδιο αυτό θα καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις, τους ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δεικτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδηγούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις, αλλά και την έκταση και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφορούν.

Διαβάστε επίσης:  Παραλογισμός στο Αιγαίο!

Ακόμα η Αθήνα εξήγησε πως σύμφωνα και με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο διορθωτικός μηχανισμός ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση που υπάρχει και σχετική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρα πρακτικά την όλη διαδικασία μπορεί να την επιβάλει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εφόσον παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν με βάση τα κριτήρια που έχει τεθεί.

Τέλος, να θυμίσουμε πως η εν λόγω ιδέα δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά την είχε προωθήσει ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος τόνιζε σίγουρος για την επιτυχία του δικό του πακέτου και ήταν πρόθυμος να μπει «κόφτης» δαπανών αν έπεφτε έξω.