Θέσεις εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

116

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του  5ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας»

Πρόκειται για μία (1) θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  και δύο (2) θέσεις ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους