Θέσεις εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

210

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την  πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 (ΕΣΠΑ): «Αρχαιολογικές Εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου στο ανάκτορο του Νέστορος του έργου Κατασκευή νέου στεγάστρου προστασίας στο ανάκτορο του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό Ν.Μεσσηνίας».

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

ΠΕ Αρχαιολόγος μία (1) θέση,

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων μία (1) θέση

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνιτών Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β) μία (1) θέση

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνιτών Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) μία (1) θέση

ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες (για ανασκαφικές-οικοδομικές εργασίες) επτά (7) θέσεις.

Δείτε εδώ την προκήρυξη