Θέσεις εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

150
Κιλκίς, προσλήψεις, εφορεία αρχαιοτήτων,

Α) Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» έργου: 2013ΣΕ01480009 «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)».

Δείτε την ανακοίνωση

Β) Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του ενταγμένου στο Ε. Π. «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» έργου: 2013ΣΕΟ1480022 “Στερέωση – Αποκατάσταση και Συντήρηση Τοιχογραφιών Ιερού Ναού Παναγίας στο Αρκουδόρεμα, Δήμος Τρίπολης, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας” .

Δείτε την ανακοίνωση

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα νέα προγράμματα για ανέργους

Γ) Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» έργου: 2014ΣΕ01480003 «Συντήρηση και αποκατάσταση πύργου Δουράκη Καστάνιας».

Δείτε την ανακοίνωση

Δ) Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π.« Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» 2 ου υποέργου 2013ΣΕ01480073 της ΣΑΕ 0148 «Αποκατάσταση Καθολικού Νέας Μονής Βουλκάνου» της Πράξης «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Βουλκάνου Δήμου Μεσσήνης, Π.Ε Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Δείτε την ανακοίνωση