Θέσεις εργασίας στο δήμο Νέας Σμύρνης

368

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης ενέκρινε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων. Πρόκειται για μία (1) θέση ιατρού, μία (1) θέση ψυχολόγου και μία (1) θέση κοινωνικού λειτουργού. Ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής των έργων θα γίνει τµηµατικά. Η  χρονική διάρκεια της σύµβασης αυτού του προσωπικού θα είναι ενός (1) έτους και αποτελούν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Δείτε εδώ την απόφαση

Β. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης ενέκρινε τον  προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και ειδικότερα: Προσωπικό µε Σύµβαση Ορισμένου Χρόνου:

Διαβάστε επίσης:  Πλατεία Συντάγματος: Εργάτες ανακάλυψαν οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Ειδικότητες: Θέσεις

ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων 13

ΥΕ Οδοκαθαριστές 12

∆Ε Οδηγοί Απορριμματοφόρων 5

∆Ε Οδηγοί Containers 5

∆Ε Ηλεκτροσυγκολλητές Κάδων 2

∆Ε Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων 1

Δείτε εδώ την απόφαση