Πέμπτη, 13 Μαΐου, 2021
16.6 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 Μαΐου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 330.... Το Βυζάντιο (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη θεμελιώθηκε το 324 από τον Κωνσταντίνο Α'...

Θέσεις καθηγητών για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τµηµάτων: 1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 2) Ιατρικής, 3) Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και 4) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

  • ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «∆υναµική Αναγνώριση και ∆ιάγνωση Πολύπλοκων Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστηµάτων».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 79/5-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 72Λ1469Β7Θ-Ξ6Κ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045112

  • ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε ιδιαίτερη επιστηµονική

δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Γενική Χειρουργική».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 7ΦΥΗ469Β7Θ-1Γ1 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045352

  • ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιδακτική των Εικαστικών Τεχνών µε την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 7ΕΝ0469Β7Θ-0Σ2 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045511

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιδακτική Γλωσσικών Μαθηµάτων».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: ΩΡ4Ε469Β7Θ-ΘΞΦ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001046036

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο

«Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης: Εκπαιδευτικές πρακτικές».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: Ω1Γ9469Β7Θ-ΣΑΡ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045963

  • ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο

«Νεοελληνικό Θέατρο».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 7ΨΗ2469Β7Θ-ΓΝΦ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001046117

Λήξη προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 12 / 4 / 2016

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»

https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη µορφή στη Γραµµατεία του Τµήµατος.

Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τµήµατος και στα τηλέφωνα:

1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

τηλ.: 2610-969400/969402/969403

2) Ιατρικής e-mail: secretary@med.upatras.gr

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610-969100/992942/969114

3) Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης e-mail: gpapaspi@upatras.gr

Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr

τηλ.: 2610-969700-3/969704

4) Θεατρικών Σπουδών e-mail: theatrical-studies@upatras.gr

Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr  τηλ.: 2610-969360

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιους αφορά

Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 15 Μαΐου καθώς θα καταβληθούν μεταξύ άλλων το επίδομα των 534 ευρώ στους εργαζόμενους που...

ΟΑΕΔ: Από 10-23 Μαΐου ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης 1.000 ανέργων

Aπό τη Δευτέρα 10 έως και την Κυριακή 23 Μαΐου, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης 1.000 ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας...

Τα επαγγέλματα που θα εμφανίσουν τεράστια ζήτηση στη μετά Covid εποχή

Οι τεχνολογικές αλλαγές, που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια ως επιτεύγματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, μας έφεραν πιο κοντά στο μέλλον της αγοράς εργασίας και...

ΥΠΟΙΚ: Ενίσχυση της ΕΑΒ με ανθρώπινο δυναμικό

Σε ένα πρόγραμμα προσλήψεων περίπου 700 νέων εργαζομένων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη των εν εξελίξει προγραμμάτων της και την ενίσχυση των...
Ποιοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις προστίθενται στα ειδικά μέτρα στήριξης

40ωρη εβδομαδιαία εργασία με 4 ημέρες εργασίας

Την εισαγωγή της τετραήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης. Ο εργαζόμενος, θα έχει την δυνατότητα να...
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι μακροχρόνια άνεργοι κινδυνεύουν να μην το λάβουν

Aύριο εκπνέει η υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 400 ευρώ από τους...

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, διευρύνθηκε ο αριθμός των ελευθέρων επαγγελματιών και  αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το επίδομα των 400...
ελέγχους, Κυριακές, ΣΕΠΕ,

ΣΕΠΕ: 5.000 έλεγχοι τον Μάρτιο – 1,8 εκατομμυρίου ευρώ πρόστιμα

Περισσότεροι από 5.000 έλεγχοι διενεργήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας τον Μάρτιο και επιβλήθηκαν κυρώσεις ύψους 1,8 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, περίπου ένας...

Βρείτε μας

7,794ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Σκυλακάκης: Κατά 200.000 θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας μέσω του ταμείου Ανάκαμψης

Πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ της χώρας σε ποσοστό  7% αλλά και μόνιμη αύξηση των...

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 7.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα...

Περισσότερες από 60.500 θέσεις εργασίας χάθηκαν σε έναν χρόνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του άνεργοι έφθασαν τον...

ΟΑΕΔ: 7 προγράμματα απασχόλησης 38.600 νέων θέσεων εργασίας

Επτά προγράμματα απασχόλησης 38.600 νέων θέσεων εργασίας, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% μισθού και ασφαλιστικών...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή