Θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

163

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων καθηγητών:

Α) ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική με Έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων»(ΦΕΚ 1225/Γ/03.12.2015) ΑΔΑ: 79Υ4469Β7Λ-ΒΡ2 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 912743 Πληρ.: κ. Δ. Μουτζούρη, τηλ.: 2251036202, Fax: 2251036209, email: dmoutzou@aegean.gr

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση με εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον»(ΦΕΚ 1205/Γ/27.11.2015) ΑΔΑ: ΩΔΤΨ469Β7Λ-8ΓΘ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 912816
  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυολογία»(ΦΕΚ 1225/Γ/03.12.2015) ΑΔΑ: 7ΝΧ0469Β7Λ-ΛΜ2 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 912528

Πληρ.: κ. Γ. Κολοκυθάς, τηλ.: 2251036804, Fax: 2251036809, email: gkol@aegean.gr

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κινηματογραφικές Σπουδές: Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 1225/Γ/03.12.2015). ΑΔΑ: ΩΜΕ5469Β7Λ-ΚΙΜ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 912604 Πληρ.: κ. Θ. Κάιτατζης, τηλ.: 2251036608, Fax: 2251036609, email: secr@ct.aegean.gr

Γ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις στη Μέση Ανατολή» (ΦΕΚ 1215/Γ/01.12.2015). Α.Δ.Α: 7ΙΟΕ469Β7Λ-Σ4Α Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 913084 Πληρ.:κα Σ. Χαλκιά, τηλ.: 2241099317, Fax:2241099309, email:grammateiatms@aegean.gr
Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Δ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 1225/Γ/03.12.2015) ΑΔΑ: ΩΓΥΖ469Β7Λ-89Ν Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 912682 Πληρ.: κα Κ. Καραμούζου, τηλ.: 2271035102, Fax: 2271035099, email: tde_gram_eklek@chios.aegean.gr

Ε) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εργονομία» (ΦΕΚ 1205/Γ/27.11.2015) ΑΔΑ: 76ΖΔ469Β7Λ-ΖΝΥ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 912961 Πληρ.: κα Ε. Γουρνέλου, τηλ.: 2281097102, Fax: 2281097009, email: egou@aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://eklektorika.aegean.gr/node/65

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 08/02/2016