Θέσεις νηπιαγωγών στο Κ.Α.Π.ΠΑ του δήμου Γλυφάδας

198
Προσλήψεις στον Δήμο Καλυμνίων

Ο δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων ΠΕ Νηπιαγωγών,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας με διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.», που εδρεύει στη Γλυφάδα.

Δείτε περισσότερα εδώ