Θέση επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

325

Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση (εξέλιξη) μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία με έμφαση στις μεταμοσχεύσεις» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-10-2015.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε επίσης:  Πρόγραμμα για 9.000 ανέργους με 830 ευρώ μηνιαίως