Θέση καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο

90

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, καθώς και να τα υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στο Ίδρυμα, μέχρι και 31-08-2015.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους