Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στό νόμο Δένδια

476

Γνωστοποιούμε σε κάθε επιχείρηση παντός είδους εκμετάλλευσης ότι μπορούν να ενταχθούν στον Νόμο Δένδια 4307/2014.
Στον Νόμο Δένδια δίνατε να μετέχει οποιαδήποτε μικροεπιχείρηση έως 500.000 ευρώ τζίρο εάν πληροί της εξής προϋποθέσεις:

Παρουσιάζει ζημίες
Εάν το κέρδος είναι πολύ μικρό

Εάν οι τζίροι είναι από χρόνο σε χρόνο ειδικά την τελευταία τριετία χαμηλότερα

Ο Νόμος Δένδια προβλέπει:

Δάνεια παντός είδους προς όλες τις τράπεζες
Ο Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)
Χρέη προς ΙΚΑ
Χρέη προς ΤΕΜΠΕ
Χρέη προς Δήμους (όπως Δ. φόρο – ενοίκια κλπ)
Χρέη προς Εφορία
Χρέη προς ΔΕΗ
Να υφίσταται η επιχείρηση (να μην είναι σε διαδικασία πτώχευσης η επιχείρηση ή ειδικής εκκαθάρισης

Διαβάστε επίσης:  Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ν. 4307/2014 (ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ)

Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (τελευταίο οικονομικό έτος)
Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων
Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και προηγούμενο έτους
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους
Ε3 τριών τελευταίων χρήσεων
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 31/03/2016