Καλλιτεχνικό προσωπικό για το ο ∆ηµοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας

93

Πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµίσθια, συνολικού αριθµού είκοσι πέντε (25) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου Πτολεµαϊδας και του παραρτήµατός του στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρικίου του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του ∆ήµου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεµαϊδα.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους