Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

159

Η Σχολή Επιστημών Υγείας και το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Υδροβιολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις   16 – 12 – 2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000812522

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους