Μίσθωση έργου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

166

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναμη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος διαχείρισης για την αναβάθμιση της λειτουργίας για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θράκης».

Αντικείμενο Απασχόλησης

Μεθοδολογικός σχεδιασμός για τη λήψη αποφάσεων οργάνων διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και νομολογία, σε συνάρτηση με τις επιμέρους Διευθύνσεις και Τμήματα της Διοίκησης με σκοπό την ορθολογικότερη αξιοποίηση του δυναμικού του Πανεπιστημίου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Νομικής Σχολής
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, Word, Excel, Internet, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας
  • Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (με αντίστοιχες συμβάσεις) με αντικείμενο την παρακολούθηση λειτουργιών και αποφάσεων διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Δείτε περισσότερα εδώ