Μια θέση αρχαιολόγου για υποέργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

165

Η εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχαιολογία», του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στην Πόλη της Σκιάθου», ενταγμένου στον Άξονα Προτεραιότητας «04- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» του Ε.Π. «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Μαγνησίας.

Η πρόσληψη αφορά σε έναν αρχαιολόγο

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  40 αλλαγές στα εργασιακά βάσει της υπουργικής απόφασης