Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες

277

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επαναλαμβάνει το επιτυχημένο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά:

*Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: έρευνα σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, πύλες και βάσεις δεδομένων

*Αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού υλικού

*Χρήσεις ψηφιακών εφαρμογών στη διδακτική της λογοτεχνίας

*Ειδικό λογισμικό στη φιλολογική έρευνα

*Ψηφιακή λογοτεχνία κ.ά.

Επιστ. Υπεύθυνος: Τάκης Καγιαλής, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διάρκεια προγράμματος: 21 Σεπτεμβρίου 2015 έως 14 Δεκεμβρίου 2015 (12 εβδομάδες)

Οι εγγραφές λήγουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα και το κόστος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε επίσης:  Υπ. Παιδείας: Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων