«Νεφρό σε τσιπ» για πιο ασφαλείς δοσολογίες στη χορήγηση φαρμάκων

22

Ερευνητές του University of Michigan χρησιμοποίησαν μία συσκευή – «νεφρό σε τσιπ» – για να εξομοιώσουν τη ροή φαρμάκων μέσα από τα ανθρώπινα νεφρά και να μετρήσουν τις επιπτώσεις τους στα κύτταρά τους.

Η νέα αυτή τεχνική θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πολύ πιο ακριβείς δοσολογίες στη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο ειδικά όσον αφορά σε πιο δραστικές/δυνάμει τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κυρίως σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η ακριβής δοσολογία σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς πολλοί ασθενείς υφίστανται σημαντικές ζημιές στα νεφρά. Σήμερα οι γιατροί και οι κατασκευαστές φαρμάκων βασίζονται κυρίως σε δοκιμές σε ζώα για τον καθορισμό της τοξικότητας των φαρμάκων και τον καθορισμό των ασφαλών δοσολογιών.

Διαβάστε επίσης:  Μεγάλο το τίμημα που πληρώνουμε για να μυρίζουν όμορφα τα ρούχα μας

Ωστόσο, τα ζώα κατά κανόνα «επεξεργάζονται» τα φάρμακα πιο γρήγορα από τους ανθρώπους, κάνοντας δύσκολη την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και κάποιες φορές οδηγώντας σε λανθασμένα συμπεράσματα.