Ξεκίνησε η χορήγηση και ανανέωση καρτών ΑμεΑ για τα ΜΜΜ στην Αττική

102
πρόγραμμα, πρόσληψη, ΑΜΕΑ, απεξαρτημένων ατόμων,

Ξεκίνησε από την περιφέρεια Αττικής η χορήγηση νέων και η ανανένωση παλαιών δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας οι δικαιούχοι ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στις Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

– Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία)
– Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
– Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων, από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος
– Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. Έτους 2014
– Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ
– Δύο πρόσφατες φωτογραφίες για όλους τους δικαιούχους ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης)

Διαβάστε επίσης:  ΤΖΟΚΕΡ: Τζακ ποτ (Κλήρωση 20-5-2018)

Η διαδικασία έκδοσης ή ανανεώσης καρτών θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016.