Οικονομικό Αθηνών: Δύο συνεργάτες για υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών

95

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (12 μηνών), με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, μέχρι δύο (2) συνεργάτες.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, συνίσταται στην υποστήριξη αναγκών παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

  1. Προπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών
  2. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
  3. Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  4. Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων (μετά την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ)
Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας

Δείτε περισσότερα εδώ