Παρασκευή, 14 Μαΐου, 2021
18.9 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 Μαΐου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 330.... Το Βυζάντιο (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη θεμελιώθηκε το 324 από τον Κωνσταντίνο Α'...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες οδηγίες για την πρόωρη συνταξιοδότηση

Νέες οδηγίες για τις διασταυρώσεις των αιτήσεων αλλα και για την πληρωμή δικαιούχων για το πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει νέα εγκύκλιος του Οργανισμού.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων δικαιούχων και σε κάθε αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Μέτρου 113 που αφορά στην Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την έκδοση των αποφάσεων οριστικής ένταξης στο Πρόγραμμα για την καταβολή της ενίσχυσης, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος) Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης Σύμφωνα με τις αποφάσεις εφαρμογής του μέτρου, οι δικαιούχοι του προγράμματος, υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε έτος αίτηση – δήλωση παραμονής τους στο πρόγραμμα και τήρησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στο φορέα εφαρμογής του προγράμματος στα κατά τόπους αρμόδια καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Πριν τη πρώτη πληρωμή κάθε έτους, η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί μηχανογραφικούς διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους για το σύνολο των ενταγμένων στο μέτρο 113 προκειμένου να επαληθεύσει:

1. Οι Α.Φ.Μ. και τα Ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, συζύγων και διαδόχων έχουν ταυτοποιηθεί και είναι εν ζωή.

2. Οι διάδοχοι δεν έχουν διαγραφεί από διάδοχοι δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότη ση ς*

3. Οι διάδοχοι έχουν στην κατοχή τους εκμετάλλευση και τη δηλώνουν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

4. Οι δικαιούχοι και οι σύζυγοί τους δεν λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων διαβιβάζονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Πριν από κάθε πληρωμή διενεργείται διοικητικός έλεγχος και με την ολοκλήρωσή του η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού αρχείου (Email) στην τράπεζα Πειραιώς, τα αποτελέσματα του ελέγχου για τον σχετικό έλεγχο.

Στη συνέχεια συντάσσει: – Λίστα ελέγχου (Check List) του Μέτρου 113 (Λ1) με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου ανά κανονισμό, όπου αναγράφονται αναλυτικώς το επιλέξιμο ποσό πληρωμής, το πλήθος των επιλέξιμων προς πληρωμή δικαιούχων καθώς και το πλήθος των δικαιούχων που τυχόν εξαιρέθηκαν με τα αντίστοιχα ποσά τους, η ύπαρξη συγκεντρωτικής κατάστασης ελέγχων (Check List) καθώς και τριμηνιαίας έκθεσης ελέγχου από το φορέα εφαρμογής και τέλος ο αριθμός των επιτόπιων για το ελεγχόμενο διάστημα αναφοράς.

Για όσους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί ο διοικητικός και μηχανογραφικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής μεταφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία από τη μηχανογραφική βάση της Τράπεζας Πειραιώς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.)., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του Ο.Π.Σ.Α.Α..

Οι ορισμένοι υπάλληλοι (δύο) της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, δημιουργούν παρτίδα πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α. των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι για πληρωμή ανά γεωγραφικό στόχο σύγκλισης και κανονισμό και συμπληρώνουν Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Π Ι) με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης) Kαταβολή οικονομικής ενίσχυσης Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή προϊσταμένου της Διεύθυνσης, το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.

Στη συνέχεια η Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής προκειμένου να ενημερωθεί ο Φορέας Εφαρμογής για την πραγματοποίηση της πληρωμής των δικαιούχων της παρτίδας.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιους αφορά

Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 15 Μαΐου καθώς θα καταβληθούν μεταξύ άλλων το επίδομα των 534 ευρώ στους εργαζόμενους που...

ΟΑΕΔ: Από 10-23 Μαΐου ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης 1.000 ανέργων

Aπό τη Δευτέρα 10 έως και την Κυριακή 23 Μαΐου, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης 1.000 ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας...

Τα επαγγέλματα που θα εμφανίσουν τεράστια ζήτηση στη μετά Covid εποχή

Οι τεχνολογικές αλλαγές, που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια ως επιτεύγματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, μας έφεραν πιο κοντά στο μέλλον της αγοράς εργασίας και...

ΥΠΟΙΚ: Ενίσχυση της ΕΑΒ με ανθρώπινο δυναμικό

Σε ένα πρόγραμμα προσλήψεων περίπου 700 νέων εργαζομένων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη των εν εξελίξει προγραμμάτων της και την ενίσχυση των...
Ποιοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις προστίθενται στα ειδικά μέτρα στήριξης

40ωρη εβδομαδιαία εργασία με 4 ημέρες εργασίας

Την εισαγωγή της τετραήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης. Ο εργαζόμενος, θα έχει την δυνατότητα να...
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι μακροχρόνια άνεργοι κινδυνεύουν να μην το λάβουν

Aύριο εκπνέει η υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 400 ευρώ από τους...

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, διευρύνθηκε ο αριθμός των ελευθέρων επαγγελματιών και  αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το επίδομα των 400...
ελέγχους, Κυριακές, ΣΕΠΕ,

ΣΕΠΕ: 5.000 έλεγχοι τον Μάρτιο – 1,8 εκατομμυρίου ευρώ πρόστιμα

Περισσότεροι από 5.000 έλεγχοι διενεργήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας τον Μάρτιο και επιβλήθηκαν κυρώσεις ύψους 1,8 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, περίπου ένας...

Βρείτε μας

7,791ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Αιτήσεις συνταξιοδότησης: Καταβολή εθνικής σύνταξης και αναδρομικών μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης

Την καταβολή εθνικής σύνταξης και αναδρομικών μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιξε η εφαρμογή Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020

Ανοικτή είναι από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου, Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού...

Ποιοι χάνουν, Ποιοι κερδίζουν – Ποιους συμφέρει η συνταξιοδότηση

Η απόφαση εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για τον διαχωρισμό εντός του ΕΦΚΑ...

Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης – Ποιους αφορά

Ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για εργαζομένους σε ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή