Ο νόμος Κατσέλη εκσυγχρονίζεται

184

Εκσυγχρονισμός του νόμου Κατσέλη έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο επιχειρείται με την ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καθώς εκκρεμούν περίπου 130.000 αιτήσεις οφειλετών. Οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο και η υπόθεσή τους εκκρεμεί, για διάστημα άνω των 6 μηνών, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, καλούνται να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους.

Επίσης, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου πρέπει να υποβάλλουν, εντός 4 μηνών αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.

Διαβάστε επίσης:  Καταφθάνουν οι ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες

Σχετικά με την ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, καθορίζονται ως κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας α) το εισόδημα του οφειλέτη, β) η αξία της πρώτης κατοικίας και γ) το ύψος του συνόλου των οφειλών.