Πέντε υποτροφίες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

373

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει πέντε υποτροφίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνία». Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται: Δυο Πλήρεις Υποτροφίες (100%) και τρεις Υποτροφίες Ύψους 50% έκαστη

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών.

Ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση για Απονομή Υποτροφίας το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015.

Βρείτε εδώ την αίτηση και περισσότερες πληροφορίες