Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 πτυχιούχους

134

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «mhealth Πλατφόρμα για τη Διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον (PD_MANAGER).

Οι θέσεις απαιτούν πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα πέντε Έργα και τα απαραίτητα προσόντα.