Ποιές είναι οι κυριότερες αλλαγές που προβλέπονται στο συνταξιοδοτικό

197
Ασφαλιστικό: Το 70% της σύνταξής τους θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος με όλες τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό που προωθεί η κυβέρνηση οι οποίες προβλέπουν ψαλίδι σε κύριες και επικουρικές συντάξεις αλλά και στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Οι κυριότερες αλλαγές έχουν ως εξής:

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση πλέον και το προσδόκιμο ζωής.

Από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη γήρατος θεωρείται το 62ο έτος με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη και σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 , 6 μήνες ανά έτος. Σημειώνεται ότι από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Τα κατώτατα όρια συντάξεων θα δίνονται μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας και προβλέπονται μειώσεις έως και 41% αφού θα επέλθει περικοπή της προνοιακής σύνταξης και του ΕΚΑΣ σε όλους τους νέους συνταξιούχους κάτω των 67 ετών.
Τα νέα όρια για γυναίκες και μητέρες.

Διαβάστε επίσης:  Βουλή: Πέρασε με 163 "ναι" ο νέος εκλογικός νόμος

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας επηρεάζονται οι μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που μέχρι την ψήφιση του νόμου είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με 5.500 ένσημα και ανήλικο αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Θίγονται επίσης οι μητέρες ανηλίκων στα πρώην ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και Τράπεζες που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2010 και μπορούσαν να αποχωρήσουν στα 50 με πλήρη σύνταξη, όπως και οι μητέρες ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2011 και 31/12/2012 και κατοχύρωσαν δικαίωμα για σύνταξη από τα 52 με μειωμένη ή τα 55 με πλήρη καθώς θα δουν το όριο εξόδου να αυξάνεται από 6 μήνες έως 15 χρόνια.

Για όσους είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου, τίθεται πλέον ως όριο η ηλικία των 58 ετών που θα προσαυξάνεται κατ’ έτος έως τα 62. Το μέτρο θίγει κατηγορίες ασφαλισμένων πριν το 1983 και το 1993.