Ποιοι “βλέπουν” και νέα μέτρα!..

100
Suddeutsche Zeitung, αποκάλυψη, ονόματα, υπεράκτιες,

Παρά το γεγονός ότι οι περισσό­τερες κοινωνικές ομάδες είναι στα κάγκελα, η νέα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής εκφράζει ανησυχία για δημιουργία δημοσιονομικού κενού εντός του 2016 και επιση­μαίνει ότι θα πρέπει να παρθούν επιπλέον νέα επώδυνα μέτρα!!!

Οι συντάκτες της, δε, επισημαί­νουν πως «οι καθυστερήσεις που ήδη έχουν παρατηρηθεί με τη θέσπιση νομοσχεδίων που εκκρεμούν εξ αναβολής από το 2015 καθώς δεν συνδέθηκαν με πακέτα προαπαιτούμενων δη­μιουργούν ήδη κάποιες ανησυχίες καθώς πολ­λά από τα μέτρα αυτά έχουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2016».

Τονίζουν ότι αυτό κυρίως προέρχεται από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που μεταφέρθη­κε για τον Ιανουάριο. Σε αυτό έρχονται να προ­στεθούν και οι εκκρεμείς παρεμβάσεις στο φο­ρολογικό νομοσχέδιο (ενοίκια, αγρότες, νέα κλίμακα κ.λπ.), αλλά και οι εφαρμόστηκες πα­ρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να δια­σφαλιστεί η μείωση των αμυντικών δαπανών κατά πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2016.

Αναφορικά με το ασφαλιστικό, οι συντάκτες επισημαίνουν ότι «με τα σημερινά του χαρα­κτηριστικά το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο όπως έχουν επισημάνει από καιρό οι ειδικοί» και προσθέτουν: «Κατά πρώτη εκτί­μησή μας, οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συνιστούν ένα πολιτικά επώδυνο (για την ίδια και την αντιπολίτευση) βήμα διόρθωσης του συ­στήματος». Ωστόσο κάνουν λόγο για τη νέα «αρχιτεκτονική» του συνταξιοδοτικού συστή­ματος που επαναφέρει και συμπληρώνει τις ρυθμίσεις του νόμου 3863/2010 (νόμου Λο- βέρδου), η οποία αποτελεί μια καλή βάση για συζήτηση.

Από την άλλη, όμως, λένε πως οι διαβεβαιώ­σεις του αρμόδιου υπουργού για «διασφάλιση των σημερινών συντάξεων» δύσκολα υποκρύ­πτουν τις απώλειες.

Οι συντάκτες εκφράζουν ευθέως αμφιβολίες για τη δραστικότητα του ασφαλιστικού σχεδί­ου της κυβέρνησης σημειώνοντας μεταξύ άλ­λων: «Δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακόμα το ερώτημα αν η μεταρρύθμιση λύνει και σε ποιο βάθος χρόνου το ασφαλιστικό ή αν θα χρειασθεί νέα μεταρρύθμιση σε μερικά χρόνια μετα­ξύ άλλων και λόγω των δημογραφικών εξελίξεων, δηλαδή του γεγονότος ότι η κοινωνία μας γηράσκει γρήγορα και λόγω των κινδύνων φτωχοποίησης».

Καταπέλτης είναι τα στοιχεία και για τη φορο­λογική διοίκηση καθώς, παρά τις δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, οι συ­ντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι οι ληξι­πρόθεσμες οφειλές έχουν εκτοξευτεί παρουσι­άζοντας από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο 2015 ρυθμό ανόδου 1 δισ. ευρώ τον μήνα! «Η απότομη άνοδος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων είναι κακός οιωνός για το επόμενο διάστημα, καθώς οι υποχρεώσεις των πολιτών προς την εφορία αυξάνονται» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:  Αυτός είναι ο χάρτης του παγκόσμιου χρέους (φώτο)

Περισσότερα ασφάλιστρα, μικρότερες συντάξεις

Σε μεγαλύτερη, απ’ ό,τι υπολόγιζαν, ηλικία (σταδιακά στα 62 και στα 67) θα λαμβάνουν μικρότερα ποσά συντάξεων, παρά την καταβολή αυξημένων ασφαλίστρων, αν δηλώνουν εισόδημα μεγαλύ­τερο των 12.000 ευρώ, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν θεμελίωσαν έως τις 18 Αυγούστου 2015 συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ, όπως προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο Οργανισμός. Ειδικότερα, η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ προ­βλέπει:

1. Την αύξηση από το 60ό στο 62ο έτος του ορίου για τη λήψη σύνταξης για όσους και όσες είχαν 35-37 έτη έως το 2012 και δεν είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος έως τις 18.8.2015. Όσοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετία έως τις 31.12.2012 θα πρέπει να ασφαλιστούν για επιπλέον 5 χρόνια (έως τα 40) για να λάβουν τη σύ­νταξη στα 62.

2. Την αύξηση του ηλικιακού ορίου για τη συνταξιοδότηση γονέων – συζύ­γων και αδελφών αναπήρων σταδιακά από τα 55 έως τα 62 έτη (είχαν δικαίωμα εξόδου με 25ετία χωρίς όριο ηλικίας).

3. Την αύξηση σταδιακά έως το 67ο έτος του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων του πρώην ΤΣΑ και ΤΑΝΤΠ.

4. Την αύξηση σταδιακά από το 55ο έως το 62ο έτος της ηλικίας συνταξιοδότησης αναβατών και προπονητών Ιπποδρομιών.

5. Τη μείωση, κατά επιπλέον 10%, της μειωμένης σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από τα 67.

Π.χ. συνταξιοδοτούμενος σε ηλικία 62 ετών με 22 έτη που θα λάμβανε πλήρη σύνταξη 500 ευρώ, αν έβγαινε στα 67, θα λάβει 315 ευρώ και με τη συμπλήρωση του 67ου η σύνταξη θα είναι 350 ευρώ.