Πού και πότε οι συνεντεύξεις για το μεταπτυχιακό στην Αυτοδιοίκηση

255

Ξεκινούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση για το νέο ακαδημαϊκό έτος

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι υποψήφιοι/ες για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καλούνται να προσέλθουν σε συνέντευξη ως εξής:

  1. Υποψήφιοι για το τμήμα στην Κομοτηνή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ώρα 18:00

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Κ: ώρα 18:00

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Ω: ώρα 19:00

  1. Υποψήφιοι για το τμήμα στη Θεσσαλονίκη ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ώρα 10:00 π.μ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κτίριο ΝΟΠΕ / 2ος Όροφος / Γραφείο 214

Διαβάστε επίσης:  ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 Φεβρουαρίου

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Δ: ώρα 10:00

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ε – Κ: ώρα 11:00

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Μ: ώρα 12:30

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ξ – Ρ: ώρα 14:00

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Σ – Τσα: ώρα 15:00

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Τσε – Ω: ώρα 16:00

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο την ημέρα της συνέντευξης, στην Επιτροπή ΠΜΣ.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.