Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

194

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός-Κλειδί».

Χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί

ΠΕ Αρχαιολόγοι 1 θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 4 θέσεις

ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 θέση

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  Εντός Απριλίου οι 36.500 προσλήψεις της νέας Κοινωφελούς