Προσλήψεις από την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας

198

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (575) ατόμων, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών στους προϊστορικούς οικισμούς εντός των ορίων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου. Αφορά πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, προγραμματιστές, λογιστές, διοικητικούς κλπ.

Δείτε την ανακοίνωση

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα νέα προγράμματα για ανέργους