Προσλήψεις από τον δήμο Κατερίνης

241

Α) Πρόσληψη έξι καθαριστριών για τα τρία νέα δημοτικά σχολεία Κατερίνης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Β) Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών µηνών, συνολικά δέκα πέντε ατόµων, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Γ) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Πρόκειται για συνολικά 67 θέσεις εργασίας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δ) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για συνολικά 93 θέσεις εργασίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα νέα προγράμματα για ανέργους