Προσλήψεις για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

265

Η εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας προκηρύσσει την  πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες ανασκαφικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου: «Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου Κυπαρισσίων Δήμου Μεγαλόπολης»

Πρόκειται για μία (1) θέση αρχαιολόγου, με εξειδίκευση στην ανασκαφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και έξι (6) θέσεις ειδικευμένων εργατών.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων είναι έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, λόγω εκλογών.

Επίσης η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες ανασκαφικής έρευνας στο Υποέργο «Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός- Κυπαρίσσι της οδού «Μύλοι – Άστρος – Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Φωκιανός – Κυπαρίσσι» για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών και με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.

Διαβάστε επίσης:  250.000 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

Πρόκειται για μία (1) θέση αρχαιολόγου  και τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων εργατών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση